Archives Lipiec 2018

Fintechy przodują w sieci. Ale trzeba na nie uważać.

Wyniki badań były omawiane"przedstawione w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w tym spotkaniu udział blisko dwieście podmiotów działających w branży finansowej stosując nowe technologie. O fakcie, dlaczego polskim fintechom bardzo daleko do tytułu rekinów przedsiębiorczości, rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego "Polski Fintech 2018".

W jaki sposób wygląda standardowy statystyczny fintech? Będzie to drobna firma, składająca się w głównej mierze z mężczyzn. Najprawdopodobniej funkcjonuje w zakresie płatności oraz generuje niewielkie biorąc pod uwagę perspektywy tego sektora dochody (do 5 mln zł). ogromna część podmiotów będzie skupiać się na krajowym rynku. Zaledwie 15 proc. funkcjonuje w Ameryce Południowej a także na rynkach Bliskiego Wschodu. Skąd pochodzi finansowanie? Więcej niż połowa firm opiera się na finansach własnych, około 1/4 pobiera pieniądze od funduszy VC, reszta wspiera się aniołami biznesu. - Przed nami jeszcze dużo do zrobienia - tak komentował wyniki badań Piotr Brewiński.Tymczasem Paweł Sobkow, zarządzający BitBay, polskiej giełdy walut kryptograficznych, zauważył opóźnienia polskich przepisów pod kątem rzeczywistości, gdzie funkcjonują fintechy. Właśnie z tego powodu choćby BitBay przeniosła się na teren Malty, jaka jest znana z przyjaznego otoczenia legislacyjnego dla przedsiębiorców pracujących w obszarze walut kryptograficznych - Będziemy potrzebować przejrzystych reguł dla tej branży. Stanowi to warunek, żeby polskie fintechy byly w stanie się rozwijać - podkreślił Sobkow. Do tego dodał, że sytuacja zmierza ku lepszemu. To między innymi przez stworzenie departamentu innowacji finansowych FinTech przy KNF, na czele jakiego jest Artur Granicki.

Wiosną była powołana też specjalna grupa do spraw blockhain, która łączy zarówno przedstawicieli administracji, najważniejszych urzędów, Narodowego Banku Polskiego, a także kilkadziesiąt graczy na rynku.

Krajowe banki wspierają fintechy

Po której stronie sporu opowiadają się krajowe banki? Czy są w stanie nadążyć za innowacjami technologicznymi w branży finansowej? Jak mówił Brunon Bartkiewicz, zatrudniony jako prezes ING Banku Śląskiego, w branży absolutnie nie było tak tłoczno jak obecnie. - Inne podmioty regularnie powstawały, jednak w tej chwili jest ich dużo więcej. Odszuka się jednak miejsce dla każdego przedsiębiorcy - ocenił Bartkiewicz.

Stwierdził także, że zmienił się charakter funkcjonowania sektora bankowego a także fintechów. - Praktycznie kilka lat temu świeżo utworzone firmy spoglądały wilkiem na instytucje bankowe, traktując ich podobnie jak konkurentów w drodze do klientów. Dziś mnóstwo fintechów stara się współpracować z bankami - zakończył. Utrzymanie się na rynku samotnie to wielkie wyzwanie. Jak zaznaczył Bartkiewicz, wejście do sektora jak również stworzenie świeżej firmy stało się w miarę proste. Schody zaczynają się wraz z próbą wykreowania wielkości. Natomiast utrzymanie jej to już sztuka.


Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę waluty obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie poziomu inflacji (droższe stają się produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju,

Więcej