Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę waluty obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie poziomu inflacji (droższe stają się produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju,

Więcej